Amdanaf | About me

Jack Pulman-Slater ydw i. Dw i’n gweithio fel Tiwtor yng Ngholeg City Lit yn Covent Garden yng Nghanol Llundain. Dw i hefyd yn gweithio fel tiwtor prefeit yn dysgu Cymraeg i Oedolion. Ar y wefan hon ceir gwybodaeth ynglŷn â fy ngwaith, fy ngweithgareddau tu allan i’r Coleg ar blog ac hefyd ambell i adnodd ramadegol. 

My name is Jack Pulman-Slater. I work as a tutor at City Lit in Covent Garden central London. I also work as a freelance Welsh for adults tutor. On this site, you can find information about my work as a private tutor, my activities outside City Lit and also the odd grammar resource.

[All views my own]

15135734_10209897754253250_2790791540363457110_n